KABLOVSKA PROLEĆNA PONUDA

Kablovski Prolećni Paket 1


- internet brzina 10 / 2 mbps

    cena 990 din.


GRATIS uz paket

- TV osnovni paket sa preko 80 (120) kanala

- TV dodatni paketi (paket Arene , paket kanal plus i paket 18+)

- 10G + 5G prostora na KBC Magacin serveru

 ****************************************************************

 

Kablovski Prolećni Paket 2


- internet brzina 12 / 3 mbps

    cena 1350 din.


GRATIS uz paket

- TV osnovni paket sa preko 80 (120) kanala

- TV dodatni paketi (paket Arene , paket kanal plus i paket 18+)

- 10G + 5G prostora na KBC Magacin serveru

 ****************************************************************

 

Kablovski Prolećni Paket 3


- internet brzina 15 / 4 mbps

    cena 1590 din.


GRATIS uz paket

- TV osnovni paket sa preko 80 (120) kanala

- TV dodatni paketi (paket Arene , paket kanal plus i paket 18+)

- 10G + 10G prostora na KBC Magacin serveru

 ****************************************************************

 

Kablovski Prolećni Paket 4


- internet brzina 20 / 5 mbps

    cena 1990 din.


GRATIS uz paket

- TV osnovni paket sa preko 80 (120) kanala

- TV dodatni paketi (paket Arene , paket kanal plus i paket 18+)

- 10G + 10G prostora na KBC Magacin serveru

 ****************************************************************

 

* Kablovski paket 3 i 4 je moguće aktivirati ukoliko postoje tehnički uslovi na željenoj lokaciji

* izdavanje i instalacija komplet osnovne opreme za 1 din.

* WIFI ruter se izdaje na korišćenje uz osnovnu opremu za 1 din. uz dokaz o vlasništvu stana gde se uvodi priključak

* WIFI ruter se izdaje u trajno vlasništvo korisnika – cena 3000 din. (jednokratno)

* Komplet ponuda važi uz novi ugovor na 24 meseca

* Novi ugovor mogu ostvariti novi i postojeći korisnici kojima je istekao ugovor ili treba da istekne najkasnije za 3 meseca

* TV osnovni paket je GRATIS do kraja važenja potpisanog ugovora

* TV dodatni paketi su GRATIS u prvih 12 meseci korišćenja promotivne usluge

* STB android TV uredjaj se izdaje u trajno vlasništvo korisnika – cena 5000 din. (jednokratno)

* Moguce je povezati max 2 STB android TV uredjaja po jednom priključku

* Saobraćaj (brzina interneta) za televiziju je dodatak na brzinu paketa interneta i obračunava se dodatno kao GRATIS saobraćaj (brzina interneta) i ne naplaćuje se

 

Prolećna ponuda je produžena, zbog interesovanja, i  traje do 20.06.2017.god.

Uživajte u proleću sa KBCnet-om