Još brže, još jače, još stabilnije

04.10.2012

Unapređujemo i poboljšavamo sistem na čvorištu Mirijevo sa duplo većim kapacitetom i još manjom latencijom na tom delu KBCnet mreže. Doći će do kraćih prekida u korišćenju servisa na području Mirijeva, Karaburme i Malog Mokrog Luga u periodu od 04.10. do 06.10.2012.god.

Hvala na strpljenju Vaš KBCnet