Cenovnik

 

Jednokratna naknada za priključenje cena
Jedan telefonski priključak 3.990,00
Dva telefonska priključka 4,890,00

Aktivacija pretplatničkog broja0,00
Mesečna pretplata cena
Pretplata za jedan telefonski priključak 0,00
Tarifiranje poziva cena
Pozivi ka fiksnim brojevima u nacionalnom saobraćaju 1,20
Pozivi ka mobinim brojevima u nacionalnom saobraćaju 9,60
Pozivi ka fiks. I mobilnim brojevima u inostranstvu Po VoIP cenovniku*
Pozivi u KBCnet  i mreži Partnera 0,00
Pozivi ka Korisničkom servisu KBCnet mreže 0,00
Uspostava poziva van KBCnet grupe 0,00
Pozivi prema hitnim službama 112,192,193,194 0,00
Tačno vreme (195) 12.00 po pozivu
Obaveštenja o br. Tel. pretplatnika Telekoma Srbija (11811) 34.00 po pozivu
Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) 48.00
LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822) - servis Telekoma Srbija 30.00 po pozivu
Pozivanje 0800 besplatnih brojeva (FreePhone)* 0,00
Preseljenje telefonskog priključka 1.500,00
Promena broja telefonskog priključka 360,00
Ponovno uključenje isključenog telefona 240,00
Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplatnika 1.920,00
Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme) 35,00
Identifikacija poziva 0,00
Preusmeravanje poziva* 0,00
Poziv na čekanju 0,00
Brzo biranje 0,00
Skrivanje broja 0,00

* cenovnik za VoIP pozive preko fiksne linije je prikazan na adresi http://www.beotel.net/voip/cene
* preusmeravanje poziva se naplaćuje u skladu sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren
* obračunski interval je 60/60s

* U okviru usluge "0800 - besplatni poziv" dobijate na korišćenje negeografski kod 0800 koji dalje reklamirate svojim klijentima. Pozivi ka odabranom 0800 broju se preusmeravaju na fiksne telefonske brojeve zakupljene u sklopu usluge. Takođe, pozivi ka broju 0800 su dostupni za pozivaoce iz fiksnih i mobilnih telefonskih mreža u Srbiji.

 * prikazane su cene sa obračunatim PDV-om